Obsah internetovej prezentácie www.kohutaudio.sk je chránený autorskými právami. Všetky práva vyhradené. S výnimkou súborov presne určených na stiahnutie (na použitie bez úprav), použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu spoločnosti Marek Kohut - Kohut a Syn je zakázané a je porušením ustanovení Zákona o autorských právach a je nelegálne. To platí najmä pre ich kopírovanie, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Na internetových stránkach sú použité registrované ochranné známky, obchodné mená, úžitkové a priemyselné vzory a logá. Ak aj nie sú označené tak, ako na internetovej stránke, je potrebné dodržať príslušné zákonné ustanovenia.

Obsah týchto stránok nemôže byť v akomkoľvek aj malom rozsahu kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že mnohé z obrázkov, textov a volných prekladov na týchto stránkach podliehajú autorským právam tretích osôb.