Dirac Live®

Model Dirac Live ARCAM
99,00 €
82,50 € bez DPH
Dostupné iba na predajni
Presné meranie špeciálnym kondenzátorovým meracacím mikrofónom a digitálna korekcia miestnosti systémom Dirac Live pre receivery. Cena zahrňuje len samotné meranie a nastavenie AV receiverov. V cene nie sú zahrnuté žiadne iné úkony súvisiace s inštaláciou domáceho kina, dovozom a cestovnými výdajmi.

Priestorová technológia Dirac Live® je digitálna state-of-the-art korekcia , ktorá využíva sofistikovanú analýzu reproduktorov, ako aj posluchovej miestnosti a optimalizuje celkový zvukový výkon systému. Odstraňuje zvukové zafarbenie spôsobené miestnosťou. Výsledkom je podstatne lepšia hudobná scéna, detailnosť, hlasová zrozumiteľnosť. Basy sú hlbšie a presnejšie, odstraňuje rezonancie a akustické problémy v reprodukcii zvuku. Korekcia impulznej odozvy a fázy. Pomocou mikrofónu analyzuje audio systém a priestor, softvér potom použije tieto dáta k vytvoreniu akustického modelu posluchového prostredia a zisťuje nedostatky. Po dôkladnej analýze Dirac Live® koriguje časovanie, amplitúdy a impulznú charakteristiku systému, čím výrazne skoriguje zafarbenie vo zvuku čo prináša jedinečný pôvodný zážitok z počúvania.

  • Korekcia frekvenčnej odozvy
  • Editovateľné cieľová krivka, neobmedzené možnosti úprav
  • Funkcia automatického nastavenia
  • Zobrazuje všetky merania
  • Je cenovo výhodnou alternatívou k drahému ošetreniu miestnosti zvukovými panelmi a upgradu zvukových systémov.

Technológia digitálnej korekcie miestnosti Dirac Live® je výsledkom mnohoročného výskumu zvukovej optimalizácie. Zaujíma vedúce postavenie na trhu v korekcii miestnosti. Tento pokročilý digitálny algoritmus spracovania signálu sa používa v High-End AVR a v zvukových systémoch luxusných vozidiel ako sú Rolls Royce, BMW, Bentley a rovnako v tisíckach high-end digitálnych kinosálach po celom svete.​

Reprodukcia prechodových javov je rozhodujúca pre skutočne prirodzený a transparentný zvuk. Napríklad, stereo obraz je kriticky závislý na rozdieloch v časovej doméne a podobnostiach medzi zvukom pre ľavé a pravé ucho.  Korekcia impulznej odozvy Dirac zlepšuje hĺbku, umiestnenie a rozlíšenie jednotlivých hlasov a nástrojov v priestore. 

Mixed-phase technológia korekcie miestnosti

  • Použitie predikčného buffera umožňuje korekciu impulznej odozvy
  • Filtre pre zabezpečenie minimálnych fázových rozdielov a lineárne fázové korekcie miestnosti nemožno fyzicky optimalizovať na akustické odozvy impulzu v miestnosti. V najlepšom prípade je možné minimalizovať problémy spôsobené použitím filtra. Akustické odozvy miestnosti spôsobujú nežiadúce malé fázové rozdiely čo je dôvod, prečo Dirac Live používa korekciu zmiešaných fáz.
  • Dirac Live je jedinečná v tom, že zlepšuje impulznú odozvu v celej oblasti počúvania a nielen v určitej oblasti.

Viacnásobné meranie 

Dirac Live používa niekoľko meracích pozícií (zvyčajne 9) v posluchovej miestnosti, aby bolo možné presne lokalizovať a opraviť akustické problémy. Pokiaľ ide o impulzné odozvy to znamená optimalizáciu priamej vlny a veľmi rýchlych odrazov. Všeobecne platí, že pri vyšších frekvenciách je správanie v časovej doméne menej konzistentné. Dirac Live automaticky vyhľadá konzistentné problémy, ktoré sú kmitočtovo závislé a koriguje ich. Aj po dosiahnutí konzistentného správania v časovej oblasti môže naďalej existovať veľmi neskorý dozvuk v miestnosti ktorý spôsobí jemné zafarbenie. Dirac Live ich opravuje vo frekvenčnej oblasti kvôli dosiahnuť správneho rozlíšenia.

Korekcia impulznej odozvy

Impulzná odozva reprosústavy ovplyvňuje jasnosť, detailnosť a všetky priestorové aspekty reprodukcie. Diac Live je jedinečný v tom, že v skutočnosti koriguje impulznú odozvu v celej oblasti počúvania a nielen v jednom bode. Svojim zameraním na konzistentné problémy naprieč meracími polohami opravuje iba tieto anomálie. S Dirac Live možno dosiahnuť rýchlejší útlmový čas. Typicky sa pomer apmlitúdy medzi priamou vlnou a odrazom (ozvenou) zlepší o 6 dB a viac, čo predstavuje výrazne zlepšenie celkového zvuku.


Korekcia Frekvenčnej odozvy

Ako je možné, že systém s rovnakým frekvenčným rozsahom sa líši a znie veľmi odlišne v každej miestnosti? Odpoveď sa do značnej miery nachádza v časovej doméne aspektov meranej frekvenčnej odozvy a kritických rozdieloch v priestorovej (uhlovej) doméne. Tým, že rieši problémy v časovej doméne ako také a nie len ako problémy s fázou a spektrálne problémy, sa stáva korekcia frekvenčnej odozvy efektívnejšou. Ak sa urobí korekcia v časovej doméne tým sme ošetrili spektrálne zafarbenie v miestnosti.  Korekcia sa robí so zvláštnym zreteľom na zmeny v rôznych meracích polohách a nielen v priemere čo prináša možnosť aplikácie presnej kompenzácie.